Bichar Gaya Tu

Rate this Entry
Bichar Gaya Tu Milne Ki Aas Kya Rakhna !!
Hawa Ke jhonkon Ka Hisaab Kya Rakhna !!
Bus Is Khayal Se Muskara Diya Hum Ne !!
Ke Apni Udasi Se Kisi Ko Udas Kya Rakhna !!

Submit "Bichar Gaya Tu" to Digg Submit "Bichar Gaya Tu" to del.icio.us Submit "Bichar Gaya Tu" to StumbleUpon Submit "Bichar Gaya Tu" to Google

Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments